Polityka kulturalna

Zainteresowanie polityką kulturalną z pewnością zawdzięczam mojemu Tacie, który odkąd pamiętam pasjonował się lokalną polityką w moich rodzinnych Tarnowskich Górach. W czasach licealnych prosił mnie, żebym przepisywała mu na komputerze pisane przez niego ręcznie felietony do lokalnej prasy. Początkowo protestowałam – z czasem jednak polubiłam to zajęcie i zaczęłam wyrabiać sobie poglądy, interesować się aktywizmem i szukać kolejnych źródeł. Pomogły też studia – zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia z jednej strony kulturoznawcze, z drugiej – praktyczne i osadzone w realiach pracy w obszarze kultury, co zrozumiałam dużo później.

Ale tak naprawdę polityką kulturalną zaczęłam żyć, kiedy podjęłam pracę w tym trudnym, niedofinansowanym sektorze. Otoczenie pracy w organizacji pozarządowej wymaga nieustannej analizy sytuacji prawnej, szukania rozwiązań oraz budowania dialogu między różnymi podmiotami.

Swoje doświadczenia w obszarze polityki kulturalnej zbierałam pomagając redagować Strategię Rozwoju Kultury w Powiecie Tarnogórskim na lata 2010-2020, oraz broniąc z wyróżnieniem pracę magisterską poświęconą partycypacyjnym modelom instytucji Od krytyki instytucji do instytucji krytycznej – muzeum krytyczne a społeczne funkcje sztuki w roku 2012.

W latach 2016-2017 koordynowałam prace grupy roboczej ds. edukacji i kultury w okręgu poznańskim Partii Razem. Nasze rekomendacje znalazły się w dokumencie Deklaracja Razem dla Kultury.

Równolegle, w 2016 roku pomagałam w przygotowaniu raportu Fundacji Ad Arte napisanego na zlecenie Estrady Poznańskiej: Kultura filmowa w Poznaniu – stan aktualny i perspektywy rozwoju.

W 2018 brałam udział w warsztatach, które zakończyły się sformułowaniem Samorządowej Karty dla Kultury oraz Niekongresie Animatorów Kultury. Jesienią starałam się także brać udział w procesie tworzenia programów polityki kulturalnej różnych partii w wyborach samorządowych.

Od 2017 działam aktywnie w Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania. W roku 2017 pełniłam funkcję sekretarza komisji, w roku 2018 i 2019 – przewodniczącej komisji. Aktualnie wchodzę w skład prezydium (wiceprzewodnicząca).

W roku 2019 zostałam zatrudniona jako ekspertka oceniająca wnioski w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu kultury przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania. W latach 2019 i 2020 z ramienia KDO brałam udział także obradach Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, która przyznaje nagrody i stypendia artystyczne. Pod koniec 2020 oceniałam także wnioski w konkursie stypendialnym Ciąg dalszy nastąpi… organizowanym przez Teatr Animacji w Poznaniu.

W roku 2019 sprzeciwiając się planom redukcji budżetu na kulturę w Poznaniu, wraz z Agatą Rosochacką sformułowałyśmy list Nie dla cięć w kulturze, który podpisało kilkaset osób z całej Polski.